LOVE YOUR DATA

Nyheter

Juni 2016 | Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten väljer Statistics Studio som plattform för visualisering av sina öppna data. Infviz produkt är sedan 1 juni en integrerad del av Folkhälsomyndighetens webbplats. Den används både för att visa inbäddade interaktiva diagram och kartor samt att ge besökarna möjlighet att själva skapa och dela visualiseringar. Läs mer i pressmeddelandet.

Juni 2016 | Norrköpings Kommun

Vi välkomnar Norrköpings kommun som ny kund. Infviz har fått i uppdrag att på webben visualisera resultatet av en enkät som utförs inom ramen för Framtid i Norrköping.

Bättre och snabbare beslut med visualisering

Det är alltid viktigt med ett så omfattande och välgrundat besluts-underlag som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram verktyg för snabb och enkel analys. Din data blir begriplig, interaktiv och lättöverskådlig.

Vi utvecklar verksamhetsanpassade beslutstödssystem och våra kunder finns inom flera branscher, till exempel

  • Bil- och flygindustrin
  • Sjöfartsnäringen
  • Fastighetsbranschen
  • Marknadsundersökningsbolag
  • Banksektorn