Vi välkomnar Region Sörmland som kund hos oss. De kommer att använda vår produkt Statistics Studio som plattform för visualisering av sina öppna data.